Ekolojik haklar temelli, Kazdağları yöresinde mücadele eden aktivistlerin aktivizm süreci boyunca maruz kaldığı insan hakları ihlalleri hakkında hazırlanan bu bilgi notu, yaşanan ihlallerin fark edilmesi, kaydedilmesi ve görünür kılınması amacı taşımaktadır.

Bilgi notuna erişmek için lütfen tıklayınız.


Güneş Kadınlar projesi; kırsalda yaşayan kadınların geleneksel meslek kalıplarının ötesinde, yöredeki yeşil istihdama dahil olabileceği bir yenilenebilir enerji kooperatifi girişimi kurmasını amaçlar.
Proje kapsamında seçilen 20 kadın ile birlikte 10 aylık bir eğitim programı gerçekleşecektir. Belirlenen takvim içerisinde yenilenebilir enerji, kooperatifçilik, güneş enerjisi sistemleri, toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim değişikliği vs. konularında atölyeler verilecektir.
Atölyeler her ay ya da iki ayda bir iki tam günü kapsayacak şekilde gerçekleştirilecektir. Körfez bölgesinde daimi yaşayan 18-50 yaş aralığındaki kadınlar projeye başvurabilir. Katılım formunun doldurulması akabinde seçilen kadınlarla dernek merkezinde yüz yüze görüşmeler yapılacaktır.

Çevre ve iklim değişikliği konusunda faaliyet gösteren paydaşlarımızın iklim değişikliği gündemi ile ilgili görüşlerini
derleyerek, her yıl güncelleyeceğimiz çalışmanın ilki tamamlanmıştır.*

Toplanan görüşler kapsamında belirlenen ve gruplanan gündem maddeleri ağırlıklarına göre sıralanmıştır. Logoların bulunduğu dairelerin büyüklükleri, ilgili konunun ağırlığını göstermektedir.

Çalışmamıza katılım sağlayan, aşağıda andığımız tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Dosyaya Erişmek için tıklayın…


Gezegenimizi kirleten mevcut çıkarcı ekonomik düzenden; İyileştirici, Kapsayıcı, Adil, Sürdürülebilir bir ekonomiye geçişimiz nasıl olacak?
Bu sorunun cevabını bulmak için komşumuz olan ülkelerdeki adil dönüşüm çalışmalarını inceledik.


İnteraktif Harita Kaz Dağları ve Edremit Körfezi’nde biyolojik çeşitliliğin korunması için; biyolojik çeşitlilik, biyolojik çeşitliliği tehdit eden projeler ve bu projelere karşı devam eden ekoloji mücadeleleri konusunda farkındalık oluşturulması, bölgedeki bu zenginliğin, tehditlerin ve mücadelelerin dijitalleştirilmesi, arşivlenmesi, yaygınlaştırılması kısaca hafızalaştırılması konusunda bir araçtır.

Harita sizin Kazdağı ve yöresindeki mevcut enerji/maden projelerine, biyoçeşitlilik alanlarına ulaşmanızı sağlar. Proje içerikleri ve işletme süreçleri konusunda bilgilere, ÇED raporlarına, projelere yönelik çıkmış olan haber içeriklerine ve varsa projelere karşı ortaya çıkan toplumsal muhalefet ile ilgili güncel süreçlere erişebilirsiniz.

Aynı zamanda ‘Yerelden Hikayeler’ başlığı altında Kaz dağları ve yöresinde yaşayan kişilerin hikâyelerine ulaşabilir, doğa ve kültür bağlamında ortaya çıkmış hikayeleri dinleyebilirsiniz.

Haritaya erişmek için tıklayın…