Savunuculuk Davaları

 1. Dava Konusu : Balıkesir İli Edremit İlçesi Merkez Derin Deniz Deşarjı projesine  ait dosya hakkında davalı idarece verilen  ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR  kararı hakkında öncelikle YÜRÜTMENİN DURDURULMASI, yargılama sonunda İPTALİ, yargılamanın duruşmalı yapılması ve sürelerin kısa süreler şeklinde verilmesi, tebligatın memur eliyle yapılması istemi

Güncel Durum: Dava açıldı, süreç takip ediliyor.

 1. Dava Konusu : Balıkesir İli Gömeç İlçesine  ait proje hakkında   davalı idarece verilen  ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR  kararları hakkında öncelikle YÜRÜTMENİN DURDURULMASI, yargılama sonunda İPTALİ

Güncel Durum: Dava açıldı, süreç takip ediliyor.

 1. Dava Konusu : Balıkesir İli Edremit İlçesi Güre Mahallesi  Derin Deniz Deşarjı projesine  ait dosya hakkında davalı idarece verilen  ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR  kararı hakkında öncelikle YÜRÜTMENİN DURDURULMASI, yargılama sonunda İPTALİ

Güncel Durum: Dava açıldı, süreç takip ediliyor.

 1. Dava Konusu : Çırpılar Termik Santrali (200 MWe/203 MWm/570 MWt) Kül Depolama Sahası, Kömür İşletme İle Kırma Eleme Tesisi Projesi ile ilgili ÇED Olumlu Kararının İPTALİ, öncelikle  YÜRÜTMENİN DURDURULMASI

Güncel Durum: Yürütmeyi durdurma kararı (23 Ekim 2018)

 1. Dava Konusu : 23.05.2018 tarih ve 30429 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelikte yapılan, dava dilekçesinde detayları ile belirtilen değişikliklerin yürütmesinin durdurulması ve ardından iptaline karar verilmesi hakkında.

Güncel Durum: Dava açıldı, süreç takip ediliyor.

 1. Dava Konusu : Balıkesir İli, Havran ilçesi, Kocaseyit Mahallesi,  il8d2, 9,86 ha mevkiinde T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nden HAVRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI adına Hammadde Üretim İzin Belgesi (Erişim No: 3350763) ile kurulmak istenen Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi projesi ile ilgili olarak davalı idare tarafından  verin “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararının iptali ve dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulması istemi

Güncel Durum: Dava açıldı, süreç takip ediliyor.

 1. Dava Konusu : Balıkesir  ili  , Havran ilçesi, Halılar Mahallesi Mevkiinde TECK MADENCİLİK SAN. Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan RN: 59750    Ruhsat Numaralı sahada Altın Ocağı patlayıcı Madde İlavesi projesi  hakkında davalı kurum Balıkesir Valiliği tarafından  “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” kararları için   öncelikle YÜRÜTMENİN DURDURULMASI, yargılama sonunda İPTALİ

Güncel Durum: Yürütmeyi durdurma kararı (01 Şubat 2019)

 1. Dava Konusu : Balıkesir ili Balya ilçesi Çakallar Mahallesi ESAN ECZACIBAŞI ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER SAN. VE SAN. TİC A.Ş. tarafından yapılması planlanan KURŞUN, ÇINKO YERALTI OCAĞI projesi hakkında davalı kurum Balıkesir Valiliği tarafından "ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR" kararları için öncelikle YÜRÜTMENİN DURDURULMASI, yargılama sonunda iptali, yargılamanın duruşmalı yapılması ve sürelerin kısa sureler şeklinde verilmesi, tebligatın memur eliyle yapılması istemi hakkında,

Güncel Durum: Dava açıldı, süreç takip ediliyor.

 1. Dava Konusu : Balıkesir  ili Havran ilçesi Büyükşapçı Mahallesi   TECK MADENCİLİK SAN. Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan RN:59956 Ruhsat Numaralı sahada Altın Ocağı patlayıcı Madde İlavesi projesi hakkında davalı kurum Balıkesir Valiliği tarafından  “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” kararları için   öncelikle YÜRÜTMENİN DURDURULMASI, yargılama sonunda İPTALİ

Güncel Durum: Yürütmeyi durdurma kararı (04 Şubat 2019)

 1. Dava Konusu : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, Çanakkale Karabiga'da kurulmak istenen CENAL ENTEGRE ENERJİ SANTRALİ (ATIK DEPOLAMA ALANI, DERİN DENİZ DEŞARJI) için verdiği, 09.01.2019 tarihli ve 5318 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararının hukukun üstünlüğü ilkesine aykırılığı nedeniyle İPTALİNE, idari işlemin uygulanmasından telafisi güç ve imkânsız zararlar doğacağından davalı idarenin savunması alınmadan, teminatsız olarak YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA ve YARGILAMANIN DURUŞMALI YAPILMASINA karar verilmesi talep

Güncel Durum: Dava açıldı, süreç takip ediliyor.

 1. Dava Konusu : 19.10.2018 günlü ve 30570 sayılı Resmi Gazate'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Yerel Çesitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlanmasına DairYönetmelik" in yürütmesinin durdurulması ve iptaline kara verilmesi talebi,

Güncel Durum: Dava açıldı, süreç takip ediliyor.