Faaliyet Raporları

2015 MAYIS-2018 MAYIS DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Bu dönemde kaybettiğimiz Derneğimizin sevgili onur üyesi Orhan Üretmen ve üyelerimiz Ülkü İşsever, Cemil Ortaç, Sami Taşçı’yı ve gönüllümüz Mualla Mertel’i ve dostumuz Duman’ı saygıyla ve sevgiyle anıyoruz.

Derneğimizin 2015 Mayıs-2018 Mayıs dönemi içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetlerin özeti aşağıdadır:

A. DOĞA KORUMA FAALİYETLERİMİZ:

Altın vb. metalik madencilik: Kısacık Kurşunlu, Dondurma, Tıfıllar, Uludoru , Havran Demirtepe, Gökçeada, projelerinin ÇED süreçleri takip edildi, köylerde bilgilendirme toplantıları yapıldı, halkın katılımı ve İnceleme Değerlendirme Komisyonu ( İDK) toplantılarına katılındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Dondurma ve Kısacık’ta ÇED süreçleri durduruldu. Tıfıllar ve Gökçeada altın madeni projeleri Bakanlık tarafından iptal edildi. Artvin’e gidilerek Cerattepe direnişine destek verildi. Kazdağı’nın kuzeyinde ileri aşamaya gelmiş olan Kirazlı ve Şahinli Altın madeni projeleri ile ilgili olarak süreçler takip ediliyor. Tepeoba Molibden Madeni ile ilgili tv programı yapıldı. Havran civarındaki yeni projeler takip ediliyor. Kaynak: Dernek bütçesi, katılımcıların katkıları.

Termik Santrallar: Yenice -Çırpılar ve Kirazlıdere ÇED süreçleri takip edildi, itirazlar yapıldı, halkın katılımı ve İDK toplantılarına katılındı. Diğer bölgelere destek olundu. Kaynak: Dernek bütçesi, katılımcıların katkıları.

Jeotermal Santrallar: Gülpınar Köyü’nde 2016 ve 2017 yıllarında yapılmak istenen iki ayrı jeotermal projesi için Gülpınar Köylülerinin sürdürdüğü zeytin nöbetine destek verilmiştir. Kesilen zeytin ağaçları için Çanakkale Valiliği’ne yazı yazılmış ve tutanak tutulup ceza kesilmesi sağlanmıştır. Her iki proje de durdurulmuştur. Gülpınar Köylüleri, Derneğimizin 2017 yılı Yerel Doğa koruma Ödülüne layık bulunmuş ve plaketleri Ekofest2017’de takdim edilmiştir.

RES projeleri: Ayvacık Kıran Köylerinde ve Sazlı, Kozlu köylerinde yapılmak istenen RES projeleri için muhtarlarla görüşmeler yapılmış, Ayvacık’ta yapılması planlanan halkın katılımı toplantısı son anda iptal edilmiş ve en büyük yatırımı yapması planlanan firma yatırımdan vazgeçmiştir. Kaynak: Dernek bütçesi, katılımcıların katkıları.

Dere, Deniz Kirlilikleri, Kıyı Kullanımı: Körfez Bölgesi’ndeki Dere, Deniz Kirliliği, Kıyı düzenleme faaliyetleri, atıklar, çöp alanı rehabilitasyonları: Altınoluk’ta İmza Kampanyası düzenlendi. Bu konuda itiraz ve öneriler Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, Edremit Belediye Başkanlığı’na ve Küçükkuyu Belediye Başkanlığı’na iletildi. Kaynak: Dernek bütçesi, katılımcıların katkıları.

DERİN DENİZ DEŞARJI PROJELERİ: Edremit Körfezinde yer alan 5 adet Derin Deniz Deşarjları projelerinin ÇED süreçleri takip edildi. Balıkesir Valiliği tarafından verilen 3 adet “ÇED Gerekli Değildir” kararına dava açıldı. Bakanlık, 2 projenin ÇED sürecini durdurdu. BU konuda teknik rapor hazırlandı ve ilgili kurumlara gönderildi. Kaynak: Dernek bütçesi, katılımcıların katkıları.

Zeytin Yasası Değişikliği: Zeytincilik Yasası Değişiklik girişimlerine İmzalar toplandı, basın açıklamaları, insan zincirleri oluşturuldu, TBMM Komisyonlarına itiraz yazıları gönderildi, milletvekilleri ile görüşmeler gerçekleştirildi. Meclis ziyaretleri gerçekleştirildi. Zeytin Yasası değişikliği gerçekleştirilmedi, geri çekildi. Kaynak: Dernek bütçesi, katılımcıların katkıları.

B-PROJELER:

Derneğimiz bu dönemde dört önemli proje yürüttü;

1. “Kazdağlılar Doğasına Sahip Çıkıyor”: Proje, TEMA’nın yürüttüğü Balkan Ülkeleri arasında doğa koruma mücadelesinin yerelde desteklenmesi projesi olan “ENV.net” projesi kapsamında alt yararlanıcı olarak yürütüldü. Proje kapsamında, civar köy muhtarlarıyla, önderlerle, STK yöneticileri ve yerel yönetimlerle yüz yüze görüşmeler yapıldı. Ayvacık Panayı’rında üç gün boyunca açılan stantta da köylüler ve yerel halkla konuşularak bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Küçükkuyu dernek merkezinde ve Güzelköy Köyü’nde birer buluşma düzenlendi. Dernek merkezinde Kazdağı’nı Bekleyen tehditler, Aracısız Gıda Toplulukları, Yerel Savunuculuk konularında panel gerçekleştirildi. Projenin Koordinatörlüğünü Olga Durel yaptı. Env.net tarafından desteklenen projenin son faaliyeti ise Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, “Kaz Dağı’nın Değerleri” konulu fotoğraf Sergisi ve Doğal Ürün Standları açıldı. Proje tamamlandı. Bütçesi: 3000 $.

2. “Birlikte Yeşil Enerjiye Projesi”: Proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Küresel Çevre Fonu tarafından desteklendi. Proje ortaklarımız Küçükkuyu Belediyesi, Ege ve Marmara Belediyeler Birliği, Yeşil Düşünce Derneği ve Troya Çevre Derneği idi. Proje kapsamında “İklim İçin STK Ağı” Oluşturuldu, Bölgedeki STK’larla 7 adet yüzyüze konulu buluşmalar gerçekleştirildi, İklim Değişikliği ve Yeşil Enerji ve Enerji Kooperatifleri Çalıştayları gerçekleştirildi. Yurtdışındaki yenilenebilir enerji uygulamaları ve kooperatifleri ziyaret edildi. Dernek binasına 3 Kwa’lık bir güneş enerji sistemi kuruldu, bölgedeki RES,GES ve Jeotermal uygulamaları ve enerji tasarrufu uygulamaları ziyaret edildi ve envanteri çıkartıldı.

Çalıştayların Kitabı basıldı. “Enerji Nedir? Yeşil Enerji, Enerji Tasarrufu ve Verimliliği” başlıklı çocuklara dönük 3 adet video hazırlandı. Proje tamamlandı. Bütçesi: 40.960 $

3. Kazdağı ve Çevresi Çevre STK’ları Savunuculuk Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi: Doğal Hayatı Koruma Vakfı-WWF’in koordinatörlüğünü yaptığı Balkan Ülkelerinde Doğa Koruma Mücadelesinde ÇED ve SÇD süreçleri ile ilgili “CO-SEED” projesi kapsamında desteklediği bu proje kapsamında, Kazdağı ve yöresindeki STK’ların savunuculuk durumları ile ilgili bir alan araştırması yapıldı ve araştırma basıldı. İki adet Savunuculuk Çalıştayları düzenlendi, Savunuculuk El Rehberi hazırlandı ve basıldı. Güzelköy, Gülpınar, Kaşkaya Köyleri ve Büyükşapçı Köyü ziyaret edildi ve bilgilendirme yapıldı. CO-SEED proje ortakları olan Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ’da ve İstanbul’da gerçekleştirilen uluslararası toplantılara katılındı. Proje tamamlanmak üzere. Bütçesi: 15.440 Euro.

4. Kaşkaya Köyü Destek Projesi: Deprem nedeniyle tanıştığımız Kaşkaya Köyü’nde çocuklara ve kadınlara destek olmak amacıyla bir proje başlatıldı. Proje’nin koordinatörlüğünü Yıldız Türkyılmaz yürütüyor. Çocukların derslerine destek, yaratıcı drama, el becerileri geliştirme, İzmir Kitap Fuarı’na ziyaret, Kazdağı ve çevresine ziyaret gerçekleştirildi. Dünya Çevre Günü kutlaması hedefleniyor. Köy kadınlarına dönük çalışmalara da başlandı. Projenin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi planlanmakta. Kaynak: Dernek üyeleri ve gönüllülerinin bağışları.

C. YEREL KALKINMAYA DESTEK ÇALIŞMALARI:

Nusratlı Köyü Gelişim Projesine destek olundu. Aracısız doğal ürün ağları çalıştayı düzenlendi. Bu kapsamda Koşuburnu, Güzelköy, Akçin Köyleri ziyaretleri gerçekleştirildi.

D. KÜLTÜREL, SANATSAL FAALİYETLER:

Kazdağı Konserleri: Körfez bölgesinin kültürel yaşamına katkıda bulunmak amacıyla Sinafi Trio, Tatavla Keyfi, Mahalle Quartet, Ador Hooyar, Velvele Band, Fatma Parlakol konserleri düzenlendi.

Gün Dönümü Şenlikleri: Aralık ve Haziran aylarında takas, konserler, sergi, beden ritm atölyesi yaptık.

Ekoloji Söyleşileri-Doğa’nın Rahminde İnsan: Ayla Seyhun, Mecit Ünal, Süheyla Doğan ve Olga Durel’den oluşan ekip ile Kuşadası, Fethiye, Efes, Erdek-Ocaklar, Dernek, Antandros Derneği’nde müzikli ekoloji söyleşileri gerçekleştirdik.

Fabrika’ya Veda Etkinliği: Derneğimizin Küçükkuyu’daki merkezi olan Kazdağı Sanat Evi’nin yıkılacak olması nedeniyle Fabrikaya Veda etkinliği düzenlendi. 2. el satış,müzik dinleti vb. gerçekleştirildi.

Bozcaada Ekolojik Belgesel Film Festivali: Son iki yıldır Dernek olarak geniş katılımla festivale katıldık.

Sergiler: Medika Gümüş Resim Sergisi, Serpil Yılmazlar Karışık Sergi, Haluk Özyurt Resim Sergisi,Şahmaran Camaltı Boyama Sergis: Muteber Yüğnük organizasyonu, Sancımalar Resim Sergisi-Muteber Yöğnük, Yara- Çember Sergisi: Güneşin Aydemir, Muteber Yüğnük,

E. KURSLAR, ATÖLYELER:

PERMAKÜLTÜR: Şili’li ekolojist Agustin Sepulveda yönetiminde Yeşilyurt Köyü’nde permakültür eğitimi verildi, Küçükkuyu’da ekosanity atölyesi gerçekleştirildi ve Edremitte Mahallemi Seviyorum söyleşisi yapıldı.

Ritm, Halk müziği Korusu, Bağlama: Bülent Genç yönetiminde İki yıldır ritm, koro, bağlama çalışmaları sürdürüldü.

Halk Oyunu, Sirtaki: Coşkun Kesici ve Murat Taşkın Güner halk oyunları, sirtaki kursları gerçekleştirdik.

F.SOSYAL ETKİNLİKLER:

Ayvacık İlçesinin köylerinde geçen yıl yaşadığımız deprem nedeniyle bölgeye ziyaretler gerçekleştirip ihtiyaç sahiplerine giysi, eşya vb. gibi yardımlarda bulunduk. Daha sonra Kaşkaya Köyü’n den gelen talep üzerine derneğimize yapılan bağışlarla 90 adet kışlık bot dağıtımı yaptık.

G. KAZDAĞI EKOFESTİVALİ :

2014, 2015 ve 2017 yıllarında Ağustos ayı içerisinde, Darıdere Tabiat Parkı yakınlarında Ekofestival düzenledik. 2015’de , ağaç temalı “Orman Gibi Kardeşçesine” ve 2017’de toprak temalı, “Hayat Topraktan Doğar” sloganları ile eşitli atölyeler, sergiler, panel, konferanslar, konserlerin yer aldığı festivallere tüm Türkiye’den katılım oldu. 2016’da OHAL nedeniyle iptal ettik. 2018 hazırlıklarına da başladık. Bu yılki tema enerji olarak belirlendi. Festivale Çanakkale, Edremit, Küçükkuyu Belediyeleri ve Ege ve Marmara Belediyeler Birliği ve STK’lar destek verdi.

H. ÖNEMLİ GÜNLER, ULUSAL BAYRAMLAR:

8 Mart Dünya Kadınlar Günü:

2016: “Sürdürülebilir Moda” başlığı ile geri dönüşüm ve tasarım atölyesi, keçe atölyesi, söyleşi, müzik dinletisi gerçekleştirdik.

2017: Bölgedeki köy dernekleri ile birlikte Adatepe Köyü’nde ekşi mayalı ekmek atölyesi gerçekleştirdik ve Dernek merkezimizde söyleşi ve dinleti yaptık.

2018: Yırca Köyü Kadınları ile dayanışma amacıyla Yırca Sabun Evi’nin açılışına katıldık.

5 Haziran Dünya Çevre Günü:

2015: Nusratlı Köyü ve Dernekte çocuklarla film gösterimi yaptık. Basın açıklaması gerçekleştirdik.

2016: Küçükkuyu İlköğretim Okulu’nda çocuklarla söyleşi ve film gösterimi yaptık. Basın açılaması gerçekleştirdik.

2017: “Temiz Deniz, Temiz Körfez” sloganı ile Ayvalık’tan Küçükkuyu’ya kadar tüm Körfez’de eş zamanlı basın açıklaması ve insan zinciri oluşturduk. Haluk Özyurt Sergisi, Haydar Yarkın fotoğraf sunumu yaptık.

Anneler Günü: Dernekte kahvaltı, Nusratlı Köyü ve Civler Köyü kadınları ile buluşma, kahvaltı ve Civler Köyü Kadın Korusunun dinletisi.

23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim, 10 Kasım gibi Ulusal Bayramlarda gerçekleştirilen kutlama, anmalara katıldık.

I-BİRLİKLER, AĞLAR, BULUŞMALAR:

Bozcaada Doğa Buluşmaları: Son üç yıldır Bozcaada Forum tarafından düzenlenen Doğa Buluşmalarına katıldık. Buluşmalar kapsamında çevre temizliği, paneller, dinletiler, piknik gerçekleştirildi. Derneğimize plaket takdim edildi.

FOSİL YAKIT KARŞITI İNSİYATİF: Yuva Derneği’nin sekreteryasını yaptığı İnsiyatife üye olundu, Bayramiç ve Bafa’da gerçekleştirilen toplantılara katılındı.

EKOLOJİ BİRLİĞİ: Birliğe üye olundu. Bergama, Eskişehir toplantılarına katılındı. Yürütmeye girildi. Nebile Bayrak temsilcimiz.

KIRSAL PARLAMENTO GİRİŞİMİ : Türkiye Kalkınma Vakfı’nın Ankara’da düzenlediği çalıştaya katılındı. Antandros Derneği Etkinliklerine Destek, Edremit Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu, Edremit Çevre Platformu Oluşumu çalışmalarına katıldık.

J-YAYINLARIMIZ ve WEB SAYFALARIMIZ:

1.Kazdağı ve Çevresi STK’ların Savunuculuk Durumu Alan Araştırması Raporu

2. Birlikte Yeşil Enerjiye Projesi Çalıştayları Kitabı

3. Ormanlar Yalnız Orman Değildir-Yücel Çağlar

4. Savunuculuk El Rehberi

Başlıklı yayınlarımızı hazırladık ve bastırdık.

www.yesilenerji.org.tr, www.kazdagim.com, www.kazdagi.org.tr, www.kazdagiekofest.com web sayfalarımızı kurduk.

K. EDREMİT TEMSİLCİLİĞİNİN KURULUŞU, ÖRGÜTLENME, ÜYE İŞLERİ:

Derneğimizin Edremit Temsilciliğini açtık, Ayşe Filiz Oran temsilciğimizi yürüttü. Üye sayımız 294’e ulaştı. Körfez, Çanakkale, Ankara, İstanbul, İzmir’den üyelerimiz var. Üyelerimizin 158’i kadın, 136’sı erkek. Kazdağı Sanat Evi’nin de yıkılmasıyla Merkezimizi Edremit İlçesi’ne (Altınoluk’a ) taşımaya karar verdik.

L-KAZDAĞI DOĞA KORUMA ÖDÜLLERİ:

2017 Yılı Kazdağı Doğa Koruma Ödülleri verildi, Yerel mücadele dalında Gülpınar Köylülerine, Ulusal Mücadele dalında Yeşil Artvin Derneğine verildi. Ödüller Ekofest’te takdim edildi.

M- HAZIRLANAN YENİ PROJELER:

  1. Birlikte” Projesi: Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM)’nin yerel STK’ları desteklemek amacıyla açtığı proje çağrısına başvurduk. İlk aşamayı geçtik. Yüzyüze görüşme aşamasına geldik. Proje kapsamında kira, personel maaşı desteği sağlanacak. Hazırlayan: Nebile Bayrak, Süheyla Doğan. Bütçesi: 14.998,00 euro.

  2. Kazdağı ve Çevresinde Doğa Koruma İçin Yaratıcı, Yenilikçi İletişim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi”: Başbakanlık Merkezi İhale ve Finans Birimi tarafından açılan “Yerel STK’ların Güçlendirilmesi” çağrısına proje hazırlanmıştır. Proje kapsamında STK’larla rutin konulu eğitimler, seminerler gerçekleştirilecek, bir karavan alınacak ve tanıtım aracı gibi donatılacak ve karavan ile köy buluşmaları gerçekleştirilecek, Ekofestte doğa severlerin bir araya gelmesi sağlanacaktır. Ön eleme geçilmiştir. İkinci aşamanın sonuçları beklenmektedir. Hazırlayan: Nebile Bayrak, Süheyla Doğan. Bütçesi: 58.500,00 euro

  3. Kazdağı’nın Korunması İçin Sivil Toplum Katılımı Projesi”: Başbakanlık Merkezi İhale ve Finans Birimi tarafından açılan “Sivil Toplum Diyaloğu” çağrısına proje hazırlanmıştır. Koordinatör Derneğimizdir, Yunanistan ve İtalya’dan proje ortakları vardır. Kazdağı’nda doğa koruma tedbirleri ve alınması gereken önlemler, Kazdağı’nın yerel değerlerinin ekoturizm amaçlı kullanımı için potansiyel ve model araştırması, tıbbi ve aromatik bitki envanteri ve kullanım kitabı hazırlanması, inceleme gezileri. Hazırlayan: Zeynep İlhan, Süheyla Doğan. Bütçesi: 173.679,00 euro.

Derneğimize destek veren Çanakkale Belediyesi, Edremit Belediyesi, Küçükkuyu Belediyesi, Ege ve Marmara Belediyeler Birliği’ne, tüm STK’lara, faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde yoğun emeği olan yönetim kurulu üyelerimize, Edremit Temsilcimize, proje koordinatörlerimize ve tüm üyelerimize ve gönüllülerimize çok teşekkür ederiz.