İlkelerimiz

1.Derneğimizin amaç ve tüzüğüne uygun çalışmak.

2.Çalışmalarımızı planlı, disiplinli, sistemli, kesintisiz bir şekilde yürütmek,

3.İnsan ve doğaya bütünsel bakmak,

4.Sorumluluk ve görev almak ve aldığımız sorumlulukları sonuna kadar sürdürmek,

5.Her aşamada bilgi ve hesap verebilmek, şeffaf olmak,

6.Birbirimize güvenmek ve açık olmak,

7.Dernek içi çalışmalarımızda eleştiri-özeleştiri mekanizmasını gerçekleştirmek ve yüzyüze konuşmak,

8.İlişkilerimizde olumlu duygulara yer vermek,

9.Karar alırken oylama değil, ikna yöntemini uygulamak, ikna olunmaması durumunda yapılacak işleri engellememek için gerektiğinde yol açmak, karar alırken ayrıldığımız değil, birleştiğimiz söylemler ve değerlerle çalışmak.

10.Somut, içi dolu ve kısa konuşmak, başkalarının söz hakkına saygılı olmak,

11.Benzer kuruluş ve örgütlerle kuralları önceden belirlenmiş ilkeli birliktelikler kurmak, bilgi, doküman ve deneyim alışverişi ve eylemlilik içinde olmak,

12. Yeni proje ve fikirlere açık olmak,

13. Yapılan çalışmalarda ve projelerde başında ve sonunda ölçüm yapmak,

14. Öğrenme ve sürekli gelişmeye açık olmak.

15. İletişim ve ikna becerileri konusunda birbirimizi eğitmek,

16.Önemli gerekçe olmadıkça çalışmalara düzenli katılmak.

17.Çalışmalarımızda, ilişkilerimizde ve mücadelemizde demokratik olmak, farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp en aykırı düşüncelere bile saygılı olmak,

17.Paylaşımcı ve ortaklaşmacı bir tutum içinde olmak ve birbirimizle dayanışmak,

18.Düzenli aidat ödemek gibi üyelik yükümlülüklerini yerine getirmek.

19.Yerel yönetimlerle ve ilgili kamu kurumlarıyla mümkün olduğunca yazılı iletişim kurarak, Derneğin faaliyet alanlarına giren konularda proje işbirliğinde bulunmak

20 .Tüm fırsatlardan yararlanılarak, her türlü aracı değerlendirmek,