Biz Kimiz

Kazdağı yöresinde ve Türkiye’nin değişik yerlerinde yaşayan yaşam savunucuları olarak, ülkemizin ve özellikle Kazdağı ve çevresinin doğal ve kültürel varlıklarını korumak amacıyla, 2012 yılında Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği çatısı altında bir araya geldik.

2007-2012 döneminde aynı amaçla faaliyette bulunmuş olan Kazdağı Koruma Girişimi Grubu’nun devamı niteliğindeki Derneğimizin üçyüzellinin üzerinde üyesi var. 

2016 yılında Edremit Temsilciliğimizi açtık. Edremit Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu üyesi ve Assos-Ayvalık Yerel Eylem Grubu Derneği kurucu üyesiyiz. 

2018 yılında Dernek Merkezimizi Küçükkuyu’dan Altınoluk’a taşıdık.

Derneğimizin amacı; 

Kazdağı ve çevresindeki doğal, tarihi ve kültürel varlıkların korunması amacıyla her türlü flora ve faunasıyla ekolojik dengenin gözetilmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması,

Doğa koruma bilincinin geliştirilmesi,  

Ekolojik ürünlerin üretimi, işlenmesi ve pazarlamasına destek olunması,

Yerel kültürel değerlerin araştırılıp ortaya çıkartılması,

Sanayileşme, madencilik, şehirleşme ve benzeri nedenlerle doğal ortamda oluşan ve oluşacak her türlü hasar ve kirliliğinin önlenmesi ve doğanın bir rant ve paylaşım aracına dönüştürülmesinin engellenmesine yönelik çalışmalar yapılması,

Bölgede eko-agroturizmin desteklenmesidir.